Транспорт

Транспорт и извозване на дървен материал с камиони

През 2015 година управителят Ангел Пехливанов учредява дружеството Червен камък 2015 ЕООД, което се специализира в превоза на дървен материал. Транспортът и извозването на дървения материал с камиони се извършва както от трудно достъпни горски територии в Пловдивска област и по-конкретно селата Дедево, Бойково, Ситово, Лилково, Бяла Черква, Скобелево, Чурен и други, така и на територията на България.

Фирмата поддържа следния автопарк:

Ман 6х6 оборудван с кран
Щаер 6х6 – 2 броя, оборудвани с кранове
Ремаркета – 1 брой двуосно и 2 брой триосно
Прага V3S – 3 броя, като едната е оборудвана с кран
Трактор с кран
Верижен Булдозер DT 75

С цел подобряване качеството на работа през 2016 година фирма Червен камък 2015 ЕООД се сертифицирана по FSC. По този начин с притежаващия ни лиценз FSC C133503, може да се извърши проследимост на дървесината от сертифицираните горски обекти до крайния преработвател.