Пехливанови 1 ЕООД - всичко за частните гори

Производство на горски марки, транспорт на дървесина, дърводобив, търговия с дървен материал