Нашите ПродуктиТранспорт


Фирмата, и по-конктретно другото ни дружество – Червен камък 2015 ЕООД е специализирано в превоза на дървен материал. Фирмата извършва превоз на дървесина от трудно достъпни горски територии в Пловдивска област

Фирма Пехливанови – 1 ЕООД се специализира в производството на контролни горски марки, производствени марки
и общински марки. Производство на горски марки

Марките се изработват с висококачествени материали, което дава гаранция за здравината и качеството на
изработените марки.
Изработили сме над 1500 броя марки, всяка една от марките е придружена с декларация за идентичност.
Срок за изпълнение: нормална поръчка – до 10 работни дни, бърза поръчка до 3 работни дни.

Транспортни услуги

Фирмата, и по-конктретно другото ни дружество – Червен камък 2015 ЕООД е
специализирано в превоза на дървен материал. Фирмата извършва превоз на
дървесина от трудно достъпни горски територии в Пловдивска област –
Родопската яка, която обхваща селата Дедево, Бойково, Ситово, Лилково, Бяла
Черква, Скобелево, Чурен и други.
Фирмата разполага със следните активи:
Щаер 6х6 – 2 броя, оборудвани с кранове
Ремарке – 1 брой двуосно и 1 брой триосно
Прага V3S – 3 броя, като едната е оборудвана с кран
Трактор с кран
Верижен Булдозер DT 75
Фирма Червен камък 2015 ЕООД е сертифицирана по ISO 2008:9001.

За нас и нашите услуги

Пехливанови – 1 ЕООД извършва следните услуги:
– Трасиране и очертаване на границите на частни имоти и издаване на протоколи;
– Маркиране на подлежащи за сеч дървета в частни гори от лицензирани лесовъди;
– Експедиране на добити дървени материали от частни гори;
– Изготвяне на горско-стопански програми от инженери-лесовъди;
– Пласмент и транспорт на добитите дървени материали и дърва за огрев;
– Изготвяне на всички необходими документи за извършване на ползване и друг вид дейности в частните имоти,
гори и други;
– Стопанисване на горски и селскостопански имоти
– Както и всякакви други търговски сделки и дейности, които не са забранени от закона /след получаване на
необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона.
Наши клиенти са много частни лица, фирми, общински и държавни предприятия, някой от най – големите ни
клиенти са:

Клиенти

Община Исперих, Община Берковица, Община Пирдоп, Община Главиница, Община Търговище
ДГС Асеновград, ДГС Тича, ДГС Тетевен, ДГС Тутракан, ДГС Несебър, ДГС Омуртаг, ДГС Силистра, ДГС Плевен, ДГС
Пловдив, ДГС Пещера, ДГС Първомай, ДГС Елин Пелин, ДГС Белоградчик, ДГС Карлово, ДГС Кормисош, ДГС Малко
Търново, ДГС Сливенград и много други.
Също така фирмата ни е развила дейността си в дърводобива, търговията с дървен материал, транспортните
услуги, маркиране и трасиране на частни имоти и всякакви други услуги, свързани с горските територии.

Дървен материал


Фирмата ни се занимава с търговия на дървен материал. Разполагаме със склад около 2 дка на околовръстния път на гр. Пловдив и по-точно на кръстовището за стария път за с. Марково и кв. Коматево.

Услуги


Пехливанови – 1 ЕООД извършва следните услуги:
– Трасиране и очертаване на границите на частни имоти и издаване на протоколи;
– Маркиране на подлежащи за сеч дървета в частни гори от лицензирани лесовъди;
– Експедиране на добити дървени материали от частни гори и други.